Промисловість міста Дубно: офіційні дані

17 Листопада 10:39 2013

Розподіл робочої сили за секціями та підсекціями промисловості в місті Дубно.

Найменування секції, підсекції

чол

%

Промисловість, всього, в т.ч. по секціях:

1984

100

Секція D. Переробна промисловість, всього, в т.ч.:

1761

88,8

            DA. Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

1216

61,3

            DB. Текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра

34

1,7

            DD. Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

189

9,5

            DE. Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність

9

0,5

            DG. Хімічне виробництво

41

2,1

            DI. Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

56

2,8

            DJ. Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

216

10,9

Секція Е. Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 

223

11,2

promyslovist-dubno Структура промисловості міста за обсягами реалізації продукції з основних видів промислової діяльності