Підприємцям Дубна: інформація з міської ради

17 Листопада 10:32 2013

Для підтримки підприємництва в місті діють:

– координаційна рада при Дубенській міській раді з питань розвитку підприємництва, яка є дорадчо-консультативним органом. Готує та надає рекомендації щодо вирішення спірних питань, що виникають у сфері підприємництва, розглядає проекти програм розвитку малого підприємництва, створення сприятливого середовища для розвитку підприємницького середовища та реалізації регуляторної політики в місті. Контактна інформація: голова ради – Дудко Леонід Іванович (міський голова), м.Дубно, вул. Замкова, 4, тел. 421-32;

– Дубенська регіональна асоціація підприємців «Перспектива», яка є дорадчо-консультативним органом з надання юридичних, маркетингових, бухгалтерських послуг суб’єктам підприємницької діяльності. Контактна інформація: керівник – Глушкова Анжела Борисівна, м.Дубно, вул. Мирогощанська, 3А, тел. 455-52;

– Єдиний дозвільний центр з видачі документів дозвільного характеру. Надає суб’єктам підприємницької діяльності інформаційно-консультативну та практичну допомогу, пов’язану з документами дозвільного характеру. Контактна інформація: державний реєстратор Вітерук Ніна Олександрівна, м.Дубно, вул. Замкова, 4, тел. 420-88;

Далі вибірка з попередніх документів

Переваги Дубно:

 1. 1.      Близькість до лісових ресурсів, що сприяє розвитку деревообробної та меблевої промисловості, а в поєднанні із значними водними ресурсами – туристично-рекреаційної сфери.
 2. 2.      Сформована база земель сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення, в т.ч. перелік земельних ділянок, призначених для продажу на торгах (аукціонах, конкурсах).
 3. 3.      Близькістю до місцевих торфородовищ, лісових ресурсів, вапняку, піску, ін. ресурсів (територія Дубенського району), наявність необхідних місцевих енергетичних потужностей та мереж.
 4. 4.      Водні запаси достатні для забезпечення функціонування та розвитку промисловості, житлово-комунального господарства.
 5. 5.      Сприятливі кліматичні умови.
 6. 6.      Географічне розміщення на перетині міжнародних транспортних магістралей, розвинена транспортна інфраструктура.
 7. 7.      Наявність пам’яток історії, архітектури.
 8. 8.      Динамічний розвиток більшості галузей господарського комплексу.
 9. 9.      Наявність достатньо потужної місцевої сировинної бази.

10. Наявність місцевих енергетичних потужностей та мереж.

11. Розвинена транспортна мережа із відповідною інфраструктурою, розвинена система зв’язку.

12. Наявність незадіяних виробничих приміщень (площ).

13. Сформоване ринкове середовище в галузі торгівлі, ресторанного господарства, побутових послуг.

14. Забезпечена керованість галузі житлово-комунального господарства, та, в основному, системність дій з її реформування та модернізації.

15. Система централізованого водопостачання міста функціонує надійно та є однією з найкращих в області.

16. Наявність кваліфікованої робочої сили.

17. Позитивна динаміка росту основних галузей господарського комплексу міста та малого бізнесу з відповідним зростанням потреби у кваліфікованих спеціалістах.

18. Мережа банківських установ в цілому відповідає потребам господарського комплексу.

19. Наявність кредитних ліній.

Недоліки:

 1. Недостатня кількість вільних земельних ділянок несільськогосподарського призначення великої площі, які можуть бути запропоновані потенційному інвестору.
 2. Потребують реконструкції існуючі меліоративні системи.
 3. Низький рівень впровадження сучасних технологій переробки відходів.
 4. Обмежені фінансові можливості щодо утримання в належному стані комунального сміттєзвалища та забезпечення утилізації відходів, що накопичуються на ньому.
 5. Високий ступінь зносу основних фондів деяких підприємств, висока енергоємність устаткування та його моральна застарілість.
 6. Недостатнє фінансування дорожнього комплексу.
 7. Недостатньо розвинена цифрова мережа зв’язку.
 8. Недостатній розвиток сфери побутового обслуговування населення.
 9. Наявність невпорядкованих, стихійних місць торгівлі.

10. Недостатня якість послуг (в деяких випадках – їх невідповідність санітарно-гігієнічним нормам).

11. Нестійке фінансове становище деяких підприємств.

12. Періодичне виникнення необхідності збільшення (коригування) тарифів на послуги комунальних підприємств-енергопостачальників міста (телопостачання, водопостачання та водовідведення).

13. Вкрай низька ефективність діяльності житлово-експлуатаційних підприємств.

14. високі відсоткові ставки по кредитах

Можливості та перспективи:

 1. Комплексне та маловідходне використання сировинних ресурсів.
 2. Впровадження безвідходних, маловодних та безводних технологій в усіх галузях виробництва та забезпечення життєдіяльності населення.
 3. Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури та системи дорожнього сервісу.
 4. Будівництво та капітальний ремонт автомобільних доріг.
 5. Впровадження сучасних технологій переробки відходів в усіх галузях виробництва та забезпечення життєдіяльності населення, в першу чергу, в житлово-комунальному господарстві, харчовій промисловості та переробленні сільськогосподарської продукції.
 6. Впровадження комплексу заходів щодо забезпечення збереження пам’яток історії та архітектури, створення сприятливих умов для відпочинку населення.
 7. Впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій.
 8. Модернізація машинобудівного комплексу та легкої промисловості.
 9. Будівництво нових потужностей в хімічній промисловості.

10. Впровадження сучасних технологій в деревообробній промисловості, прискорений розвиток меблевої промисловості.

11. Організація випуску сучасних будівельних матеріалів з високими енергозберігаючими властивостями.

12. Ремонт, реконструкція та будівництво доріг місцевого значення.

13. Прискорений розвиток систем цифрового та радіозв’язку.

14. Впровадження сучасних видів поштових відправлень.

15. Впровадження сучасних форм та методів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування населення.

16. Розвиток мережі оптових та роздрібних торговельних комплексів.

17. Забезпечення жорсткого дотримання податкової дисципліни, законодавства про працю, санітарно-гігієнічних норм та галузевих нормативів на всіх об’єктах торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування населення.

18. Розвиток та вдосконалення ярмаркової діяльності.

19. Активізація роботи щодо маркетингу міста, створення позитивного іміджу міста як надійного партнера у зовнішньоекономічній діяльності, а також забезпечення в місті сприятливого підприємницького та інвестиційного середовища.

20. Стимулювання залучення інвестицій, в т.ч. іноземних, з метою випуску конкурентноспроможної продукції.

21. Зменшення залежності від імпортних енергоносіїв шляхом впровадження енергозберігаючих технологій, освоєння випуску конкурентноспроможної продукції.

22. Прискорення реформування галузі житлово-комунального господарства, зокрема: впровадження конкурентних засад, приватизація житлово-комунальних підприємств, стимулювання створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

23. Реконструкція каналізаційних очисних споруд міста.

24. Створення інвестиційних фондів, венчурних компаній, страхових установ.

25. Широке впровадження сучасних форм виробничої кооперації СПД.

26. Стимулювання залучення малого підприємництва до вирішення нагальних проблем міста.

27. Вдосконалення форм інформаційно-консультативної та навчально-методичної підтримки малого підприємництва.